Khóa học

Xây dựng website doanh nghiệp với WordPress

  Số lượng website sử dụng WordPress đang chiếm khoảng 25% tổng số website trên toàn cầu, chiếm hơn 68% trong tổng số website sử dụng CMS (Content Management System). Điều gì giúp WordPress chiếm thị phần áp đảo như vậy? Phát hành lần đầu tiên vào ngày 27/3/2003, đến nay WordPress dẫn đầu là…

Continue Reading