Ruby on Rails

codementor_ruby_on_rails1. Ra mắt lần đầu vào năm 2004, Rails thoạt đầu được dùng như là nền tảng cho một công cụ quản lý dự án được đặt tên là Basecamp và được tạo ra bởi nhà phát triển web David Heinemeier Hansson, một nhân viên của công ty phát triển web 37signals (Mỹ).

2. Ban đầu họ xây dựng Rails không phải với mục đích là xây dựng ra một framework riêng, chủ tâm ban đầu là dùng nó để xây dựng các ứng dụng khác của 37signals.

3. Sau đó Heinemeier Hansson thấy tiềm năng của Rails giúp cho anh ấy làm các công việc dễ dàng hơn bằng cách rút ra các tính năng phổ biến như trừu tượng cơ sở dữ liệu và khuôn mẫu(template) bên trong, và sau đó nó trở thành phiên bản đầu tiên được tung ra của Ruby on Rails.

3. Rails được sử dụng để xây dựng website, Rails kết hợp HTML, CSS, JavaScript,… để tạo ra một ứng dụng web chạy trên web server.

4. Rails là một full-stack framework, có nghĩa là Rails bao gồm web server, các hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu và nhiều thứ khác nữa. Vì vậy, Rails rất mạnh mẽ, không cần thiết thêm công cụ khác để xây dựng website.

5. Các công ty lớn và nhiều công ty startup sử dụng Ruby on Rails làm công cụ để phát triển sản phẩm, như Airbnb, Groupon, Soundcloud, Hulu, Basecamp, Disney, GitHub, Kickstarter, Shopify, Twitter, Yellow Pages

6. Ruby on Rails với sức mạnh, những tính năng nổi trội và cộng đồng hỗ trợ rộng lớn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho bạn.

7. Bên cạnh những mặt lợi-hại thì việc học thêm, biết thêm một ngôn ngữ lập trình(Ruby) và một Framework nổi tiếng cũng là một điều hay ho, thêm cơ hội để phát triển sự nghiệp của bạn.

Khóa học Ruby on Rails tại Codementor, bạn sẽ học được những gì?

8. Ngày 1, 2: Học về ngôn ngữ lập trình Ruby, tài liệu học chính Learn Ruby the Hard Way, 3rd Edition.

9. Các ngày tiếp theo: Học về Ruby on Rails, tài liệu học chính gồm Ruby on Rails Guides và  Ruby on Rails Tutorial của Michael Hartl.

10. Lịch khai giảng: Vui lòng gọi 0989.238.648 để sắp lịch.

11. Người hướng dẫn: Phạm Quốc Toàn.

12. Học phí 2.990.000đ/8 buổi.

dang_ky