Sau khi xây dựng trang chia sẻ ảnh, chúng ta tiếp tục xây dựng trang review phim với Ruby on Rails, các chức năng chính gồm:

– Đăng ký user
– Review các tập phim
– Xếp hạng các tập phim
– Tìm kiếm phim

Các bước chi tiết các bạn xem video của Mackenzie Child

Bài tiếp theo chúng ta xây dựng trang tạo todo list với Ruby on Rails

Post Comment