Sau khi xây dựng blog đơn giản, chúng ta tiếp tục xây dựng trang chia sẻ công thức nấu ăn với Ruby on Rails, các chức năng chính gồm:

– Đăng ký user
– Tạo các bài post chia sẻ công thức nấu ăn
– Nested Forms dùng gem Cocoon
– Chức năng upload hình ảnh

Các bước chi tiết các bạn xem video của Mackenzie Child

Bài tiếp theo chúng ta xây dựng trang chia sẻ ảnh như Pinterest

Post Comment