Sau khi xây dựng trang chia sẻ công thức nấu ăn, chúng ta tiếp tục xây dựng trang chia sẻ ảnh như Pinterest với Ruby on Rails, các chức năng chính gồm:

– Đăng ký user
– Upload hình ảnh
– Pin hình ảnh
– Like

Các bước chi tiết các bạn xem video của Mackenzie Child

Bài tiếp theo chúng ta xây dựng trang review phim với Ruby on Rails

Post Comment