Sau khi xây dựng trang chia sẻ link có chức năng như Reddit hay Hacker News, chúng ta tiếp tục xây dựng một Blog đơn giản với Ruby on Rails, các chức năng chính gồm:

– Đăng ký user
– Tạo các bài post
– Bình luận các bài post

Các bước làm chi tiết các bạn xem video của Mackenzie Child

 

Bài tiếp theo chúng ta xây dựng trang chia sẻ công thức nấu ăn với Ruby on Rails

Post Comment