codementor_ruby

 

Nếu bạn là người bắt đầu học lập trình Ruby, bài viết này dành cho bạn. Chúng tôi đã thăm dò 7 chuyên gia trong cộng đồng Ruby.

Đây là lời khuyên của họ dành cho người mới bắt đầu mới học lập trình Ruby. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy những điều hữu ích, khuyến khích và thú vị.

Bài chia sẻ chi tiết tại đây.

Post Comment