gioi-thieu-ham-calc-trong-css

Hàm calc () cho phép bạn làm các phép tính số học đơn giản trong CSS. Bạn có thể sử dụng nó bất cứ nơi nào có chiều dài hoặc kích thước được yêu cầu. Thậm chí còn mạnh hơn, là bạn có thể tự do kết hợp các đơn vị khác nhau, như tỷ lệ % và px. Điều này làm cho rất nhiều bố trí khác mà bạn có thể sử dụng trong các lỗi thời quá khứ.

Trong thiết kế giao diện responsive đơn vị theo phần trăm là cách thức bạn sẽ sử dụng tuy nhiên bạn sẽ phải tính toán để trừ đi các kích thước margin, padding, border.

Tìm hiểu thêm về các chức năng calc () ở đây https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/calchoặc https://css-tricks.com/a-couple-of-use-cases-for-calc/

 

Codementor Team

Post Comment